MİSYONUMUZ-VİZYONUMUZ-DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ:   Küresel ekonomiye, iş dünyasına ve teoriye hakim, etik ve insan odaklı anlayış sahibi, yenilikçi-girişimci-lider bireyler yetiştirmek.

VİZYONUMUZ:   Küresel İnsan modelinin gereksinim duyduğu yetkinlikleri kazandıran, Uluslararası düzeyde tercih edilen bir Fakülte olmak.

DEĞERLERİMİZ:

Çevreye ve toplumsal sorunlara duyarlılık,

Şeffaflık,

Yenilikçilik ve Girişimcilik,

Adillik,

Bilimsel ve mesleki etik ilkelerine bağlılık,

Gelişim ve değişime açıklık,

Sosyal sorumluluk.


  • AKTS
  • Erasmus
  • İş Yeri uygulama Eğitimi
  • gorev tanımları
  • is akıs seması
  • ıc degerleme rap.
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik