İŞ YERİ UYGULAMA EĞİTİMİ
*İNTÖRN EĞİTİMİ İLE İLGİLİ Bilgi notu için tIklayınız...

**   2018-2019 Bahar Yarıyılında İş Yeri Uygulama Dersi Alacak Öğrencilerin Yapması Gerekenler ile ilgili Bilgi notu için tıklayınız...

 Yeri Uygulama Eğitimi” hakkında bilgiye  web adresinden ulaşabilirsiniz. https://sus.cbu.edu.tr 

(İŞTAK)
İş Yeri Uygulama Eğitimi TAKİP KOMİSYONU (İŞTAK)
Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR                Dekan / Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Umut Burak GEYİKÇİ Dekan Yrd.
Prof.Dr. Mustafa TEPECİ                          Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Asiye Ayban ÇELİK               İngilizce İşletme Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ramazan ARMAĞANDekan Yrd. / Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı / Başkan
Hilmi MECEK                            Fakülte Sekreteri
 (İngilizce işletme Bölümü) İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Asiye Ayban ÇELİK              İngilizce İşletme Bölüm Başkanı / Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Burcu MUCAN ÖZCAN         Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Selim Baha YILDIZ             Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanı 
(Ekonomi ve Finans Bölümü) İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu
Prof.Dr. Ramazan ARMAĞANEkonomi ve Finans Bölüm Başkanı / Başkan
Doç.Dr. Füsun KÜÇÜKBAY         Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi İsmail METİNBölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanı
  • ACTS
  • Erasmus
  • Studt in Turkey
  • İş Yeri Uygulama Eğitimi
  • Facebook
  • İş Akış Şemaları
  • Görev TAnımları
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik