İş Yeri Uygulama Eğitimi
“İş Yeri Uygulama Eğitimi” hakkında bilgiye aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz. 

https://sus.cbu.edu.tr

*******************************************************************

(İŞTAK)

İş Yeri Uygulama Eğitimi TAKİP KOMİSYONU (İŞTAK)

Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR                Dekan / Başkan

Yrd.Doç.Dr. Umut Burak GEYİKÇİ            Dekan Yardımcısı / Fakülte  İş Yeri Uygulama Eğitim Koordinatörü

Prof.Dr. Mustafa TEPECİ                          Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. Asiye Ayban ÇELİK               İngilizce İşletme Bölüm Başkanı

Yrd.Doç.Dr. İsmail METİN                         Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı

Hilmi MECEK                                             Fakülte Sekreteri

*******************************************************************

BÖLÜM İŞ Yeri Uygulama Eğitimi KOMİSYONU

(İngilizce işletme BÖLÜMÜ)

Yrd.Doç.Dr. Asiye Ayban ÇELİK               İngilizce İşletme Bölüm Başkanı / Başkan

Yrd.Doç.Dr. Burcu MUCAN ÖZCAN         Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü 

Yrd.Doç.Dr. Selim Baha YILDIZ                Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanı 

*******************************************************************

BÖLÜM İŞ Yeri Uygulama Eğitimi KOMİSYONU

(Ekonomi ve Finans BÖLÜMÜ)

Yrd.Doç.Dr. İsmail METİN                          Ekonomi ve Finans Bölüm Başkanı / Başkan

Yrd.Doç.Dr. Füsun KÜÇÜKBAY                Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü 

Yrd.Doç.Dr. Ahmet Tayfur AKÇAN            Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanı 

  • AKTS
  • mezun
  • Faaliyet Raporu
  • iş akış şeması
  • Erasmus
  • İş Yeri uygulama Eğitimi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik