İş Yeri Uygulama Eğitimi“İş Yeri Uygulama Eğitimi” hakkında bilgiye aşağıdaki web adresinden ulaşabilirsiniz. 
https://sus.cbu.edu.tr
*******************************************************************
(İŞTAK)
İş Yeri Uygulama Eğitimi TAKİP KOMİSYONU (İŞTAK)
Prof.Dr. Ramazan GÖKBUNAR                Dekan / Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Umut Burak GEYİKÇİ Dekan Yardımcısı
Prof.Dr. Mustafa TEPECİ                          Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Asiye Ayban ÇELİK               İngilizce İşletme Bölüm Başkanı
Prof.Dr. Ramazan ARMAĞANEkonomi ve Finans Bölüm Başkanı / Başkan
Hilmi MECEK                            Fakülte Sekreteri
 (İngilizce işletme Bölümü) İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu
Dr. Öğr. Üyesi Asiye Ayban ÇELİK              İngilizce İşletme Bölüm Başkanı / Başkan
Dr. Öğr. Üyesi Burcu MUCAN ÖZCAN         Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Selim Baha YILDIZ             Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanı 
(Ekonomi ve Finans Bölümü) İş Yeri Uygulama Eğitimi Komisyonu
Prof.Dr. Ramazan ARMAĞANEkonomi ve Finans Bölüm Başkanı / Başkan
Doç.Dr. Füsun KÜÇÜKBAY         Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Koordinatörü 
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Tayfur AKÇAN Bölüm İş Yeri Uygulama Eğitimi Danışmanı   • AKTS
  • Erasmus
  • İş Yeri uygulama Eğitimi
  • gorev tanımları
  • is akıs seması
  • ıc degerleme rap.
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik